Ustal KW przez
Zleć ustalenie numeru KW przez allegro


Kto jest
właścicielem nieruchomości
?

Jak czytać księgę wieczystą?

Księgi wieczyste mają układ tabelaryczny. Poniżej można zobaczyć jak wygląda przykładowa księga wieczysta.


Okładka księgi wieczystej

Znajdziemy w niej informacje o tym jakiego typu jest to nieruchomość (w tym przypadku jest to nieruchomość gruntowa).
Informacje kto prowadzi tą księgę (Sąd Rejonowy w Ostódzie) oraz datę założenia księgi wieczystej.


księga wieczysta

księga wieczysta oznaczenie nieruchomości właściciel ustalenie numeru księgi wieczystejDZIAŁ I-O Oznaczenie nieruchomości znajdziemy tu informacje o położeniu nieruchomości: dane dotyczące województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości. Jeżeli jest to grunt powinna znaleźć się również informacja o obrębie oraz numerze działki.
Inne dane będą podane w przypadku nieruchomości budynkowych oraz lokalowych.

Księgi wieczyste struktura danych

właściciel, stan prawny własność a współwłasnośćDział II dotyczący własności nieruchomości. Znajdziemy tam informacje o tym kto jest właścicielem ilu jest współwłaścicieli wraz z ich danymi osobowymi.

własność nieruchomości w dziale drugim księgi wieczystej

Sprawdź kto jest właścicielem nieruchomości na podstawie księgi wieczystej.

Dział III zawiera wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (z pominięciem informacji o hipotekach). Opisane tu będą ewentualne ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym. Dział ten zawiera informacje o prawach osobistych i roszczeniach ciążących na przedmiotowej nieruchomości (z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek).

Dział IV w tym dziale znajdziemy wszystkie informacje odnośnie kredytu hipotecznego. Wysokość kredytu, walutę, bank który udzielił kredytu, data podpisania umowy kredytowej, liczba lat a także rodzaj hipoteki.